Page 9 - Şehrimiz İzmir
P. 9

İÇİNDEKİLER      ÜNİTE 1: ŞEHİRLERİN HİKÂYESİ                                               13

        BİRLİKTE YAŞAMANIN GEREKLİLİĞİ .................................................................................. 14
        ŞEHRİ TANIYORUZ .......................................................................................................... 18
        ŞEHİR VE MEDENİYET ..................................................................................................... 22

         Kurtuba ..................................................................................................................... 23
         Medine ...................................................................................................................... 23

         Paris ......................................................................................................................... 24
         İstanbul ..................................................................................................................... 24
        ŞEHİRLE İLİŞKİMİZ .......................................................................................................... 26

      ÜNİTE 2: ŞEHİRDE YAŞAM                                        31
        ŞEHİR VE SOSYAL YAŞAM ............................................................................................. 32

        MEDENİ YAŞANTININ GEREKLERİ ...................................................................................... 34
        ŞEHRİN FIRSATLARI VE RİSKLERİ ..................................................................................... 36
        ENGELSİZ YAŞAM ........................................................................................................... 39

        ŞEHİRDEKİ DİĞER CANLILAR ............................................................................................. 40

      ÜNİTE 3: ŞEHRİMİ TANIYORUM                                       45
        İZMİR’İN KONUMU ......................................................................................................... 46
        İZMİR’İN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ ........................................................................................... 47

         Dağlar ....................................................................................................................... 47
         Ovalar ...................................................................................................................... 47
         Deltalar ..................................................................................................................... 48

         Plotalar ..................................................................................................................... 48
         Akarsular .................................................................................................................. 49
         Göller ........................................................................................................................ 49

        İZMİR’İN İKLİMİ ............................................................................................................. 50
        İZMİR’İN BİTKİ ÖRTÜSÜ .................................................................................................... 50

         Endemik Türler ........................................................................................................... 51
        İZMİR’DE BESLENME ...................................................................................................... 52
        İZMİR’DE KONUT ............................................................................................................ 54

        İZMİR’DE GİYİM ............................................................................................................. 55
        İZMİR’İN DEMOGRAFİK YAPISI ........................................................................................ 56

        İZMİR’DE MEYDANA GELEBİLECEK DOĞAL AFETLER VE BUNLARA KARŞI ALINMASI GEREKEN
        ÖNLEMLER .................................................................................................................... 58
         Deprem ...................................................................................................................... 60

         Sel ............................................................................................................................ 63
         Heyelan ..................................................................................................................... 65
         Çığ ............................................................................................................................ 67

        İZMİR’İN DÜNDEN BUGÜNE İDARİ YAPISI ............................................................................ 68
         ALİAĞA ...................................................................................................................... 72
         BALÇOVA .................................................................................................................... 73                                                                7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14