İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Hizmetleri-1 (ARGE / Tefbis / AB Projeler)

Strateji Geliştirme Hizmetleri-1 (ARGE / Tefbis / AB Projeler)

Strateji Geliştirme Hizmetleri 1 (İş Takvimi, Stratejik Plan, Arge-Eğitime İlişkin Projeler)

Telefon: 0 232 280 3629-...-3632
E-posta: strateji35_1@meb.gov.tr

Tefbis İşlemleri için tefbis35@meb.gov.tr adresini kullanınız. 


2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takviminde işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin yılsonu beceri sınavı ve işletmelerde beceri eğitiminin sona ermesi tarihlerinde yapılan değişiklik bilgisi için tıklayınız »»


HABERLER/DUYURULAR:

2023 / 2024 İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yıllık Çalışma Takvimi için tıklayınız..>>

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri bilgilendirme toplantısı sunu için tıklayınız »»

Tefbis İşlemleri için tefbis35@meb.gov.tr adresini kullanınız.

2013 Yılı E-Twinning Ulusal Konferansı 19-22 Aralık Antalya´da yapıldı.

Konferans etkinliğimizi indirmek için tıklayınız »» power point

Konferans etkinliğimizi indirmek için tıklayınız »» PDF

İl özdeğerlendirme ortalama dosyaları için tıklayınız »»

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde resmi/özel okul ve kurumlarda farkındalık ortaya koyan çalışmaların/projelerin tespiti ve il geneli yaygınlaştırılması amacıyla "Bende Varım Projesi" uygulanmaya başlanmıştır. Proje şartnamesi için tıklayınız »»

Bilimsel Toplantılara Katılım için yapılacak işlemlerle ilgili evraklar için tıklayınız »»


İZMİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ARGE BİRİMİ BÜLTENİ 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bülteni - Temmuz 2024 için tılayınız>>

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bülteni - Temmuz 2023 için tıklayınız»»

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bülteni - Temmuz 2021 için tıklayınız »»

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 2020-1 Bülteni için tıklayınız »»

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 2020-1 Bülteni için tıklayınız »»

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 2018 Bülteni için tıklayınız »»

Ar-ge Birimleri Yönergesi gereğince hazırlanan İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 2017-1 Bülteni için tıklayınız »»

Ar-ge Birimleri Yönergesi gereğince hazırlanan İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 2016-1 Bülteni için tıklayınız »»

Ar-ge Birimleri Yönergesi gereğince hazırlanan İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 2016-2 Bülteni için tıklayınız »»

İlimiz ARGE- 2016 Performans programı için tıklayınız »»

Ar-ge Birimleri Yönergesi gereğince hazırlanan İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 2015-2 Bülteni için tıklayınız..>>

Ar-ge Birimleri Yönergesi gereğince hazırlanan İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 2015-1 Bülteni için tıklayınız »»

Ar-ge Birimleri Yönergesi gereğince hazırlanan İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE 2014-1 Bülteni için tıklayınız »»


EVRAKLAR/DOSYALAR:

 • Araştırma İzni Başvuru Taahhütnamesi için tıklayınız »»
 • Araştırma İzni için Gerekli Belgeler:
  1. AYSE Başvurusu (ayse.meb.gov.tr giriş yapılacak)

  2. Araştırma Önerisi

  3. Ölçekler

  4. Amaç, Önem, Problem, Sayıltılar, Sınırlılıklar, Evren, Örneklem

  5. Çalışma Takvimi

  6. Ölçek İzinleri (Ölçekler Başkasına ait ise)

  7. Enstitü/Fakülte Onayı

  8. Öğrenci ise Veli Onam/İzin Formu

  9. Katılımcı Onam/İzin Formu

  10. Uygulama Yapılacak Okullar Listesi

  11. İzin Başvuru Taahhütnamesi

  12. Ses Görüntü Kaydı varsa izin

  13. Bir (1) Ders Saat Sınırlaması

  14. Araştırma İrtibat ve Adres Bilgileri

 

 • Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 21/01/2020 tarihli ve 1563890 sayılı  (Genelge 2020/2) için tıklayınız »»
 • Araştırma Önerisi Formu için tıklayınız »» (Tezli, Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora ve Anket uygulamaları) 
 • 2015-2019 İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı için tıklayınız »»
 • Stratejik Plan İç Paydaş Anketi - İlçe genel değerlendirme dosyası için tıklayınız »»
 • Okul Kurum Paydaş Anketi için tıklayınız »»
 • İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2015 Yılı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı için tıklayınız »»
 • İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2014 Yılı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı için tıklayınız »»
 • İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü İç Kontrol Eylem Planı Sunusu için tıklayınız »»YURT DIŞI GEZİLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Projenin (Ulusal Ajans Tarafından) Kabul Edilme Yazısı. Ya da kurumunuzun ortak olduğu projelerde karşılıklı idareciler tarafından imzalı ve kurum isminizin geçtiği sözleşme sayfalarının orijinali ve çevirisi.

2. Davet Yazısı ve Türkçe Çevirisi (Çeviren kişi tarafından onaylanacak.)

3. Gezi Programı ve Türkçe Çevirisi.(Çeviren kişi tarafından onaylanacak.)

4. Taahhütname (Geziye katılan öğretmenlerin, geziye katılan öğrencilerin sorumluluklarını aldıklarına dair belge, giden öğretmenlerin hepsi imzalayacak) (Öğrenci yoksa istenmiyor.)

5. Seyahat Sağlık Sigortası (Geziye katılan her kişi için).

6. Geziye Gidecek Öğretmen ve Öğrencilerin Listesi (Öğrencilerin adı, soyadı, anne-baba adı ve doğum tarihi yazılı olacak)

7. Yurt Dışına Gidecek Olan Okula Ait Bilgi Formu. (Ek-6 Formu)

8 .  Bütün Belgelerde (Çeviriler dahil) Okul Müdürünün İmzası ve Kaşesi Olacak.

9. Öğretmenler için Görev Yeri Belgesi.

10. Öğrenciler için Öğrenim Belgesi.

NOT: İlçenin üst yazısında Kaymakamlık uygun görüşü ibaresi yazılarak, Kaymakam imzasıyla gönderilecek.

   

YURT DIŞI ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

EK-1 Ögrenci Taahhütnamesi için tıklayınız »»»

EK-2 Proje Ziyareti Katılımcı Listesi için tıklayınız »»»

EK-3 Proje İçin Okul Tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilecek Yazı Örneği 1 için tıklayınız »»»

EK-4 Proje İçin İlçe Tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilecek Yazı Örneği için tıklayınız »»»

EK-5 Öğrenciler için Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu için tıklayınız »»»

EK-6  Yurtdışına Çıkacak Kişilerin Bilgi Formu için tıklayınız »»»

Yurt Dışı Eğitim Gezi Raporu (Bütçeli) için tıklayınız »»» 

 

Fevzipaşa Mh. Öğretmen Sokak No 15 Kemeraltı Katlı Otopark Arkası Konak / İZMİR - 0232 280 35 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.