background

Tohum Topu Saç Projesi

“Tohum saç, bitmezse toprak utansın….”

tüm VİDEOLAR
image

Proje Hakkında

İzmir’den başlayarak tüm Türkiye’yi, ülkemizin ağaçlandırılmasına, bozkırların, yanmış orman alanlarının, çorak arazilerin, yeşile hasret kaldığımız her karış toprağın bitki örtüsüyle yeniden canlandırılmasına katkı sağlamaya çağırıyoruz.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, “Tohumun ne olduğu ve nasıl elde edildiği?”, “Tohum saklama yöntemlerinin neler olduğu?”, bu kapsamda “Tohum topunun ne olduğu ve hangi amaçla kullanıldığı?”, “Ülkemizin bitki örtüsünün çeşitliliğinin arttırılması, çoğaltılması, ağaçlandırılması konularında tohum topundan nasıl yararlanılacağı?” konularında toplumun her kesiminin bilgilendirilmesi, teşvik edilmesi amacıyla ilimizde “Tohum Topu Saç” Projesinin yürütülmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına başladık.

Bu proje kapsamında, eğitim camiamızdaki tüm paydaşlarımız; öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz çevremizin ağaçlandırılmasını, bitki örtüsünün olmadığı alanların tekrar yeşillendirilmesini sağlamak amacıyla projeye destek veriyorlar.

Diğer taraftan deprem, sel felaketi gibi çeşitli doğal afetler yaşayan şehrimizde, bu projeyle ağaçlandırmayı teşvik ederek sel, heyelan gibi afetlere karşı mücadele bilinci de oluşturulması amaçlanmaktadır.

Akademisyenlerin de görüşünü alarak yaptığımız çalışma neticesinde, “tohum topu” kullanarak ağaç ve çeşitli bitki tohumlarını doğaya atarak yapılacak ağaçlandırma çalışmasının az maliyetli, bakım gerektirmeyen, etkili bir yöntem olduğunu gördük.

Tohum topu kullanarak, toprağı havalandırmak, çukur kazarak bitkileri ekmek gibi işlemlerle uğraşmamış oluruz. Örneğin yol kenarı gibi yeterli ağacın veya bitki örtüsünün olmadığı alanlarda kullanılmalıdır. Yanmış orman alanları, çorak araziler gibi ortamların bitki örtüsüyle tekrar canlandırılması için ideal bir yöntemdir.

Tohum topu yöntemi, koşullar çimlenme için uygun olana kadar tohumları güvende tutmak için kullanılan, doğayla uyumlu eski bir tekniktir. Çok eski çağlardan beri, tohumların gelecekte kullanılmak üzere saklanması amacıyla, kil topların içine konulmasıyla kullanıla gelmektedir. Tohum topu, toprakta bitki oluşumunu geliştirmek, toprağı canlandırmak ve havalandırmak için toprağa atılan minik toplardır. Tohum topları, aynı zamanda tohumların gelişmesi için uygun ortamı sağlayarak onları dış etkenlerden korur.

Öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz tükettikleri meyvelerden, çevrelerindeki ağaçlardan, bitkilerden elde ettikleri çekirdekleri, tohumları topladılar. Evlerinde ve sınıflarında yaptıkları tohum toplarının içine bu tohumları koydular.

Şimdi bu tohumları, tohum topları olarak, doğaya atıyoruz. Herkesi de bu kampanyamıza katılmaya, destek vermeye çağırıyoruz.

Ve diyoruz ki;

“Tohum saç, bitmezse toprak utansın….”