İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Geleceğini Hazırlıyor

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü  Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü tarafından hazırlanan “İzmir Geleceğini Hazırlıyor” mesleki eğitim çalıştayı başladı.
İzmir Geleceğini Hazırlıyor

Küreselleşen ekonomi, Endüstri 4.0 sanayi devrimi, işgücünün geleceği olan gençlerin sosyal yaşam algısı, bilgi toplumu çağının gerektirdiği nitelikte işgücünün yetiştirilmesi amaçları ile yola çıkan çalıştayın açılışına İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Belma Güngör, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve çok sayıda eğitimcinin katılımı ile gerçekleşti.  

16-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-2017

Esnaf ve eğitim yan yana…

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi açılışta yapmış olduğu konuşmada mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, sektörün ihtiyacına yönelik bölümler açılması, genç istihdamının sağlanması için esnaf odaları çalışanları ile el ele vererek konunun çalışılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Meslek liseleri tarafından hazırlanan sununun izlendiği açılışta konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi;”  İzmir de ilk olarak yapmış olduğumuz çalıştayın, eğitimin her noktasına hâkim olmak, genel tabloyu görmek için mesleki eğitimi masaya yatıralım dedik. Daha önce de okul öncesi, özel eğitim, din öğretimi gibi farklı eğitim konularında çalıştaylar gerçekleştirdik. Sivil toplum kuruluşlarının, esnafımızın çalışmalarımıza destek vermesi, birlikte eğitim politikalarına destek verilmesi olmazsa olmazlarımız. Eğitim dinamik bir yapıdır.  Mesleki Eğitime dönük bakanlığımız tarafından örnek uygulamalar yapılmakta. Çıraklık eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması, staj gören öğrencilerin staj gördükleri iş yerlerine devlet desteği verilmesi gibi. Bakanlığımızın mesleki eğitimde okullaşma oranı hedefi %60 iken İzmir şu anda %55 lik oranları yakalamış durumdadır. Umuyorum ki bu çalışmalardan sonra okullaşma oranları hak ettiği yerde olacaktır” diyerek çalıştayın önemini vurguladı.

İlk çalıştay….

“Teknolojik gelişimlerin yoğun olarak yaşandığı ve 4. Sanayi devrimi ile üretim süreçlerinin değişime uğradığı bir dönemdeyiz. Mesleki eğitimin bu değişime ayak uydurması ve sektörün beklentilerine cevap verebilen yeterliklere sahip mezunların işgücü piyasasına sunulması gerekmektedir. Mesleki eğitimin sorunlarının yerel düzeyde tespit edilmesi ve paydaşların katılımı ile çözüm süreçlerinin oluşturulması önem arz etmektedir.

İzmir de mesleki eğitim sorunlarının ele alınıp çözümlerin bulunması ve eğitim kurumlarımızın değişim süreçlerine uyumunun sağlanması çalıştayımızın gerekçesini oluşturmaktadır. İzmir Geleceğini Hazırlıyor Mesleki Eğitim Çalıştayı  İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mesleki ve Teknik Eğitim alanında, yerel düzeyde ve geniş katılımlı olarak düzenlenen ilk çalıştay olma vasfını taşımaktadır.

Etik değerlere ulaşmış mesleki değerlere sahip mesleğinde uzman kişileri yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Yahşi bunları yaparken çağın gerektirdiği eğitimi vermeyi hedeflediklerini de belirtti.

16-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-201716-05-2017

Çalıştay süresince; Mesleki Eğitim Algısı, Mesleki Yeterlilik Ve İstihdam

4.Sanayi Devrimi Ve Mesleki Eğitim, Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Mesleki Eğitimde Proje Uygulamaları konularında grup çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalıştayda, Eğitimcilerle, üretici ve istihdam edicileri bir araya getirerek mesleki eğitimin kalitesini ve istihdam edilebilirliğinin arttırılmasını sağlamak hedeflenmektedir.

Çalıştay sonunda ise  İzmir ili düzeyinde mesleki eğitim süreçlerinin 18. Milli Eğitim Şurası kararları ve 2023 hedefleri kapsamında değerlendirilmesi bu hedeflere ulaşabilmek amacıyla yapılması gerekenler ve alınması gereken tedbirlere yönelik kararlar alınması. Mesleki eğitim tüm paydaşlarının katılımıyla çözüm süreçlerinin deklare edilmesi beklenmektedir.

Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı Belma Güngör ise yapmış olduğu sunumda bakanlık tarafından yapılan bilgiler hakkında bilgi vererek,şu ana kadar milli eğitim bakanlığı  tarafından 17 tematik lise açıldığını bunların sayısını  otuza çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir İl Milli eğitim Müdürlüğü, Üniversiteler,Basın ve Yayın Kuruluşları ,Sektör Temsilcileri, Meslek Odaları, Belediyeler, İşkur temsilcilerinin katılacağı çalıştay iki gün boyunca devam edecek.

 

 

2-Mesleki Yeterlilik ve İstihdam

Meslek Standardı Ve Eğitim

 

Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Belirli bir meslek çerçevesinde icra edilecek iş faaliyetlerini tanımlar.

             İş analizine dayanır

             Hazırlama sürecinde ilgili sosyal tarafların etkin katılımı esastır

             Mesleki yeterlilik seviyelerini yansıtır

             Mesleki alanla ilgili sağlık, güvenlik ve çevre koruma gerekliliklerini içerir

             Açık ve anlaşılır şekilde yazılır

             Ayrımcılık unsurları içermez

 

Yeterlilik Seviyeleri

•             Meslek Standartları farklı karmaşıklık, çeşitlilik ve özerklik derecelerine sahip olabilir

•             Bu dereceler bir işin icrası için gerekli olan yeterliliğin farklı seviyelerini temsil eder

•             Seviye tanımlama ölçütleri:

             İş süreçlerinde özerklik

             Sonuçlar, kişiler ve kaynaklara ilişkin sorumluluk

             Yüksek teknoloji ekipman kullanımı

             Yüksek düzeyde bilgi kullanımı

 

İşbirliği Protokolleri

İş birliği Protokolleriyle;

 

•             Öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılmasına yönelik olarak hizmet içi eğitimlerin yapılması,

•             Başarılı öğrencilere burs verilmesi ve staj imkânı sunulması,

•             Alan öğrencilerinin yeterliliklerinin arttırılarak sektörde istihdamının sağlanması,

•             Atölye/meslek dersi öğretmenlerine ve öğrencilerine sektörde meydana gelen teknolojik gelişmelerin aktarılması,

•             Atölye ve laboratuvar kurulması/geliştirilmesi ve donatım sağlanması,

•             Sektör çalışanlarının mesleki bilgilerinin geliştirilmesi,

•             Öğretim materyallerinin hazırlanması,

•             Okullarımıza araç ¬gereç ve temrinlik malzemesi sağlanması gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir.

 

 

Eğitimcilerin Eğitimi

Mesleki – Teknik Eğitimcilerin Eğitimi

(Kurum içi ve dışında yer alan mesleki teknik eğitimciler-öğretmen, yönetici, teknisyen,  işyerlerindeki usta, teknisyen vb. çalışanlar)

•             Eğitim – öğretim sisteminin vazgeçilmez unsuru olan öğretmenler ve diğer eğitici personelin çok önemli bir yeri vardır. Özellikle öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin davranış kazanımlarında doğrudan etkili oldukları için, öğretmenlerin sahip oldukları nitelikler açısından da iyi yetişmiş olmaları gereklidir.

•             Mesleki ve teknik eğitimde de öğrencilerin mesleki bilgi, beceri ve kişilik gelişimleri açısından kurum içinde ve dışındaki teknik eğitimciler, öğretmenler, yöneticiler, teknisyenler, ustalar, vb. tüm eğitimi etkileyen personelin sahip oldukları yeterliklerin kalitesi ,yapılan eğitimi de doğrudan etkilemektedir. Günümüzde meslekler dünyasında bireylerin sahip oldukları niteliklerin 4-5 yılda bir neredeyse bütünüyle değiştiği ifade edilmektedir. Buna göre mesleki eğitim veren eğitimcilerin de daha önce kazandıkları bilgi ve becerileri sürekli güncellemeleri son derece önemlidir. Bu tür uygulamalar günümüzde genelde hizmetiçi eğitim çalışmaları ile kurum içinde sürdürüldüğü gibi, kurum dışında kişisel gelişim sağlamak için bireysel girişimlerle de olabilmektedir.

•            

•             Milli eğitim sistemimizde yer alan eğitim personelinin meslek içi gelişimleri özellikle hizmet içi eğitim faaliyetleri ile yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Bununla birlikte bazı işletmelerde de öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlayacak eğitimler de verilebilmektedir. Bununla beraber işletmelerde çalışanların mesleki becerilerini geliştirmek için de mesleki-teknik eğitim kurumlarında da bazı eğitimler yapılabilmektedir.

Uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitimcilerin eğitimleri kapsamında belirlenmeye çalışılan iyi örnekler genel olarak şu boyutlardan oluşabilir:

•             Kurum içi eğitici personele yönelik mesleki gelişim eğitimleri ve bunların eğitim sistemine olan somut katkıları.

•             Mesleki-teknik eğitim kurumlarının işyerlerindeki özellikle eğitimle ilgili personele (usta, teknisyen vb. çalışanlar) yönelik düzenledikleri mesleki gelişim eğitimleri ve bunların eğitim sistemine somut katkıları.

•             Genel olarak kurum içi ve kurum dışı mesleki-teknik eğitimcilere yönelik yapılan mesleki gelişim eğitimleri ile sağlanan istihdam, üretim, yeni bir üretim yöntemi vb. somut katkılar.

 

 

SIRA NO              İLÇESİ    ADI SOYADI        ÇALIŞTIĞI KURUM          ÇALIŞTAYDAKİ GÖREVİ

1                                             Üniversite Temsilcisi      Moderatör

2                                             İl MEM Temsilcisi             Katılımcı

3                                             İlçe MEM Temsilcisi        Katılımcı

4                                             Belediye Temsilcisi         Katılımcı

5                                             İŞKUR Temsilcisi               Katılımcı

6                                             EBSO Temsilcisi Katılımcı

7                                             İTO Temsilcisi    Katılımcı

8                                             İESOB Temsilcisi               Katılımcı

9                                             SMMM Odası Temsilcisi               Katılımcı

10                                          Basın     Katılımcı

11                                          Okul Müdürü    Katılımcı

12                                          Okul Müdürü    Katılımcı

13                                          Müdür Yardımcısı            Katılımcı

14                                          Müdür Yardımcısı            Katılımcı

15                                          Meslek Öğretmeni         Katılımcı

16                                          Meslek Öğretmen          Katılımcı

17                                          Öğrenci Velisi    Katılımcı

  

3-Endüstri 4.0 Dördüncü Sanayi Devrimi ve  Mesleki Eğitim

Mevcut durum

Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi, eğitime ayrılan kaynakları daha verimli ve etkin kullanabilmesi için temel dayanak noktası eğitim sisteminin tüm süreçlerinin kaliteye dayalı hale getirilmesidir. Orta öğretimin temel amacı orta öğretim çağındaki kişileri Türk Milli eğitiminin amaçları doğrultusunda iyi bir vatandaş olarak yetiştirmek üst öğrenime ve hayata hazırlamaktır.

Mesleki ve teknik eğitimin temel amacı ise eğitim öğretim süreçlerini; yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uygun yapılandırarak genç nüfusumuza gerekli mesleki bilgi, beceri ve yetkinliği kazandırmaktır.

Dünya büyük bir dönüşüm süreci içindedir. Üretimde, iş gücünde, eğitimde dijital bir dönüşüm söz konusudur.

Günümüz şirketlerinin ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi ve varlıklarını sürdürebilmesi, için dünyada yaşanan bu değişim sürecine uyumlanmaları gerekmektedir.

Su ve buhar gücüyle ilk mekanik tezgâhların üretimde kullanılmasıyla başlayan I.sanayi devrimini(1784-1870),Elektrik makinelerinin imalatta kullanılmasıyla seri üretimin ortaya çıkışını sağlayan II. sanayi devrimi(1870-1970) takip etmiştir. Elektronik ve bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla üretimde otomasyonun ön plana çıktığı III.Sanayi devrimini(1970-2011) Endüstri 4.0 olarak adlandırılan ve siber-fiziksel sistemler ve robot teknolojisinin kullanıldığı akıllı fabrikalar, insansız üretim süreçlerinin yaşandığı IV. Sanayi devrimi takip etmiştir.

Bugün içinde bulunduğumuz 4. endüstriyel devrim, mevcut sanayinin dijitalleşme ve bilgisayarlaşma yönünde teşvik edilmesi ve yüksek teknolojiyle donatılması projesidir. Bu proje ile makineler çevrelerinde olup bitenleri anlayabilecek ve birbirleriyle “Nesnelerin İnterneti” aracılığı ile iletişim kurabilecekler. Kısacası Endüstri 4.0, gömülü sistem teknolojisiyle akıllı ürün üretim süreçlerini birleştirecek, yeni bir teknolojiyi ortaya çıkaracak, bu teknolojiyi iş modellerine, üretim zincirlerine ve sanayiye aktaracaktır.

Endüstri 4.0’ı sadece teknolojik devrim olarak görmemek gerekir. Sağlıktan eğitime, askeriyeden ekonomiye kadar birçok yönden yeni bir çağ açacaktır. 

Endüstri 4.0 ile birlikte emek yoğun üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü işletmeler yerlerini siber-fiziksel sistemler ve robot teknolojisi ile üretim faaliyetlerini yürüten işletmelere bırakmaktadırlar.

IV. sanayi devremi ile birlikte meslek algısı ve mesleki yeterlilikler değişim sürecine girmiştir. Günümüz çalışanlarından beklenen yetkinlikler,

             Kompleks problemleri çözebilme

             Kritik düşünme

             Yaratıcılık

             İnsan yönetimi

             Koordinasyon

             Duygusal zeka

             Doğru düşünüp karar verme

             Servis merkezlilik

             Uzlaşma

             Bilişsel esneklik olarak öngörülmektedir.

Bugün itibariyle meslek algılarımız oluşturan klasik meslek tanımları yakın gelecekte değişim gösterecek ve popüler meslekler;

             Endüstriyel Veri Bilimciliği

             Robot koordinatörlüğü

             Endüstriyel Bilgisayar Mühendisliği

             Bulut hesaplama uzmanı

             Veri güvenliği uzmanı

             Şebeke Geliştirme Mühendisliği

             3-D yazıcı mühendisliği

             Giyebilir teknoloji tasarımcılığı olacaktır.

           

Sorunlar:

1.            Mesleki ve Teknik Eğitim veren okul ve kurumlarımızda verilen Alan/Dal eğitimlerinin geleceğin işgücünü karşılamaması.

2.            Endüstri 4.0 süreciyle birlikte emek yoğun üretim faaliyetlerinin azalması sonucu iş gücü talebinde oluşacak daralma.

3.            Endüstri 4.0 süreciyle birlikte gelişen teknolojik değişim sürecine eğitim ortamlarının ve toplumun uyarlanması, eğitim yolu ile profesyonelleşme.

4.            İşgücü piyasasının Endüstri 4.0 sürecine uyumu.

5.            Haberleşme ve iletişim.Nesnelerin interneti.

6.            Çalışanların mesleki yeterliliklerine yönelik beklentilerin farklılaşması.

7.            Eğitim  etkinliklerinde  İnavotif yaklaşımların yetersizliği.

Çözüm önerileri

1.            Okullarımızın mevcut alan ve dal programlarının revize edilmesi çağın ihtiyaçlarını karşılamayan alan-dalların kapatılması, eğitim programlarının güncellenmesi.

2.            Mezunların işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılama düzeyinin yükselmesi amacıyla endüstri 4.0 sürecine uyum sağlayan sektörlerle işbirliği yapılması.

3.            Endüstri 4.0 sürecinde,   teknolojiyi üreten personelin ve bu teknolojiden faydalanacak toplumun eğitimini ve bilinçlenmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için uygun eğitim stratejileri ile birlikte iş yerinde sürekli öğrenmeyi sağlayacak çalışma yöntemleri kullanılmalı hem üreticiyi hem de bu teknolojiyi kullanacak olan tüketici bilinçlendirilmelidir. Mesleki eğitim veren okul ve kurumların teknolojik değişim sürecine uyumlanması için eğitimcilerin eğitiminin sektörle işbirliği ile gerçekleştirilmesi, işbirliği çerçevesinde devlet ve yerel imkânlarla donamın güçlendirilmesi. Mesleki eğitim veren okul ve kurumlara simüle edilmiş eğitim ortamları oluşturulması.

4.            İşgücü piyasasında mevcut çalışanların mesleki eğitimlerinin gerçekleştirilmesi.

5.            Hem insan – makina hem de makina – makina arası iletişimin güçlendirilmesi gerekir. Özellikle “Nesnelerin İnterneti” sayesinde ve yüksek hızlı internet desteğiyle bu haberleşme ve veri aktarım sistemleri kullanılmalıdır.

6.            Çalışanların çağın gereği yetkinlikleri kazanması için kişisel gelişim seminerlerine alınması. Teknolojik yeterliliklerinin yanında kişilerin duygusal ve algısal yeterliliklerinin geliştirilmesi için gerekli ortamların sağlanması.

7.            Mesleki eğitim veren okul ve kurumlarda meslek alanlarına yönelik ARGE birimlerinin oluşturulması yolu ile süreçlerin iyileştirilmesi.

 

Çözüm paydaşları

             Milli Eğitim Bakanlığı

             Üniversiteler

             Meslek Odaları

             Belediyeler

             Sivil toplum kuruluşları

 

SIRA NO              İLÇESİ    ADI SOYADI        ÇALIŞTIĞI KURUM          ÇALIŞTAYDAKİ GÖREVİ

1                                             Üniversite Temsilcisi      Moderatör

2                                             İl MEM Temsilcisi             Katılımcı

3                                             İlçe MEM Temsilcisi        Katılımcı

4                                             Belediye Temsilcisi         Katılımcı

5                                             İŞKUR Temsilcisi               Katılımcı

6                                             EBSO Temsilcisi Katılımcı

7                                             İTO Temsilcisi    Katılımcı

8                                             İESOB Temsilcisi               Katılımcı

9                                             SMMM Odası Temsilcisi               Katılımcı

10                                          Basın     Katılımcı

11                                          Okul Müdürü    Katılımcı

12                                          Okul Müdürü    Katılımcı

13                                          Müdür Yardımcısı            Katılımcı

14                                          Müdür Yardımcısı            Katılımcı

15                                          Meslek Öğretmeni         Katılımcı

16                                          Meslek Öğretmen          Katılımcı

17                                          Öğrenci Velisi    Katılımcı

 

4-Çalışma Hayatında Milli Seferberlik

SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, İzmir´de istihdam seferberliği kapsamında ocak ve şubat aylarında 118 bin 416 kişinin ilk defa işe başladığını söyledi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, istihdam seferberliği kapsamında kentte 100 bin ek istihdam yaratmayı hedeflediklerini belirterek, bu amaçla bin 243 üyeye 165 milyon lira kredi kullandırdıklarını, yeni protokoller için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

 

ÇALIŞTAY PROGRAMI

…….Mayıs 2017

1.Oturum:         

09:00-10:00 Katılımcı Kayıt

10:00-11:00 Açılış Konuşmaları

11:00-11:30 Çay- Kahve Arası

11:30-12:30 Çalıştay Gruplarının Oluşturulması

12:30-13:30 Yemek Arası

2.Oturum:

13:30-15:00 Grup Çalışmaları

15:00-15:30 Çay Kahve Arası

15:30-17:00Grup Çalışmaları

…………Mayıs 2017

1.Oturum:         

09:00-10:30 Grup Çalışmaları

10:30-11:00 Çay- Kahve Arası

11:00-12:30 Grup Raporlarının Oluşturulması

12:30-13:30 Yemek Arası

2.Oturum:

13:30-15:00 Grup Raporlarının sunumu

15:00-15:30 Çay Kahve Arası

15:30-17:00 Çalıştay Raporu

17:00 Kapanış Konuşmaları.

 

Fevzipaşa Mh. 452 Sk. No 15 Kemeraltı Katlı Otopark Arkası Konak / İZMİR - 0232 280 35 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.