Verilen metni Osmanlı Türkçesi İle İlişkilendirerek Yorumlayınız

“Türkçenin, bir halk ve edebiyat dili olarak daha Yunus Emre asrında, Şark’ın engin felsefesini nasıl kudretle terennüm ettiğini bilmeyen Türk aydını yoktur. Daha sonraki asırlarda, devirlerine göre, birer Türkçeci ve halkçı olan Fuzulilerin, Nedimlerin birçok mısrasında Türkçe, yirminci asır Türkçesini müjdeleyen hamlelerle dolu olan, asrımıza büyük misal olarak Yahya Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı şiirini söyleyen bir dildir. Bu dil, fakir bir lisan olamaz. Bu dilin şiirlerinde Türk milletinin, bir kültür ve tefekkür dili olarak zengin, heybetli ve övünülecek kadar güzel sesli bir destan lisanı vardır.” Nihad Sami Banarlı, Türkçenin Sırları

Bu metinde anlatılanları, Osmanlı Türkçesi ile ilişkilendirerek yorumlayınız.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.