Verilen ayetleri Birbirinden Bağımsız Yorumlarsak Ne Gibi Eksikler Çıkar?

Aşağıdaki ayet-i kerimeleri birbirinden bağımsız olarak yorumladığımızda ne gibi eksikler ortaya çıkar? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

۞“Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte bunlarda da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır.” (Nahl suresi, 67. ayet)

۞“Sana, şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki: Her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için birtakım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar. ‘İhtiyaç fazlasını’ de. Allah size ayetleri böyle açıklar ki düşünesiniz.” (Bakara suresi, 219.ayet)

۞“Ey iman edenler! Sarhoş iken namaza yaklaşmayın!…” (Nisâ suresi, 43.ayet)

۞ “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” (Mâide suresi, 90. ayet)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.